ABDEL QĀDER AL-JANĀBI

ABDEL  QĀDER  AL-JANĀBI
(1944 – )

Poet şi jurnalist irakian, Abdel Qader Al-Janabi, descendent dintr-o familie de intelectuali cu simpatii de stânga, dar apropiat de curentul literar al suprarealismului, a fost silit, în condiţiile instaurării la putere a regimului concentraţionar al Parttidului Baas Arab Socialist, să ia calea exilului, mai întâi către Statele Unite ale Americii şi, apoi, în Marea Britanie şi, în cele din urmă. În Franţa, unde s-a stabilit în anul 1972. Militant activ entru o soluţionare paşnică a coflictului arabo-israelian, s-a dovedit a fi, în acelaşi timp, un critic ireductibil al elitelor intelectuale arabe care “ nu se folosesc de cuvinte decât pentru a deveni funcţionari zeloşi ai despotismului”, dipă propria afirmaţie. Excelent traducător în arabă al unor nume notorii ale vremii sale (Paul Celan, Max Jacob şi alţi poeţi moderni şi contemporani din America) s-a manifestat şi ca un opozant al bigotismului religios islamic, ajungând până a-şi contesta chiar apartenenţa , prin naştere, la această religie “ Eu, musulman? Imposible. N-am fost eu dus cu forţa la o şcoală coranică de unde am fost alungat pentru că n-am fost în stare să reţin pe derost nici măcar un verset din Coran?” (cf. “Orizont vertical”, Sindbad-Actes Sud, 1998).A publicat mai multe culegeri, eseuri de critică literară. A fondat şi condus mai multe reviste literare, între care s-au  remarcat “Dorinţa libertină” (Al-Raghbat Al-Ibahiya ) şi “Paradisuri” (Farādis)Majoritatea scrierilor sale poetice au fost adunate în volumul “Orizont vertical” apărut, în 1998, la Editura Actes-Sud şi care oferă portretul unei conştiinţe civice şi estetice aflată la frontierele sinuoase de întâlnire a mai multor culturi

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: