ABŪL-QĀSIM AŠ-ŠĀBBI

 

 

ABŪL-QĀSIM AŠ-ŠĀBBI

(1909 – 1934)

Poetul naţional al Tunisiei, s-a născut la 24 februarie 1909 în oraşul Tozeur. În 1920 este primit la Facultatea de Drept a prestigioasei Universităţi Zeituna din Tunis, perioada studiilor fiind şi cea a începuturilor creaţiei sale poetice. Preocupat de problemele literaturii, ţine mai multe conferinţe având ca temă imaginarul poetic la arabi, în care aduce severe critici poeziei clasice, care aveau să stârnească vehemente reacţii de protest aproape în întregul Orient Mijlociu.Având o sănătate fragilă, se stinge din viaţă la 9 octombrie 1934, la vârsta de numai 25 de ani. Considerat unul dintre primii poeţi moderni ai Tunisiei, este autor al unor volume de poezie a căror tematică predominantă o reprezintă libertatea, iubirea, naţionalismul şi patriotismul anti-colonial impregnate de influenţele romantismului european de la răscrucea dintre secolele XVIII-XIX. De o notorietate aparte s-au bucurate volumele sale “Cântecele vieţii” şi “Către tiranii lumii”. Poemele sale au fost publicate în reviste literare de prestigiu din mai multe state arabe.

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul