AHMAD MAŠĀRI AL-ADWĀNI

AHMAD MAŠĀRI AL-ADWĀNI

 (1923 – 1990)

Autorul textului pe care a fost compus Imnul Naţional al Kuwaitului, proeminent om de cultură şi poet este şi unul dintre pionierii  dramaturgiei  kuwaitiene contemporane, cu o bogată operă tradusă peste hotare în limbile engleză, franceză, spaniolă, chineză. A fost reprezentant al Kuwaitului la Academia de Limbă Arabă de la Cairo, iar în anul 2009 i-a fost dedicată o emisiune filatelică naţională. Poezia sa se distinge prin tonul caustic cu care abordează clişeele şi tradiţiile societăţii arabe, dar şi prin sensibilitatea cu care se aventurează în demersul intropsectiv al fiinţei umane. Mai multe dintre poemele sale au fost puse pe muzică, bucurându-se de o largă popularitate naţională, în regiunea Golfului şi a Orientului Mijlociu. A publicat mai multe volume de versuri între care “Aripile furtunii” (1980), “Revărsări” (1996) şi altele. 

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului  în volumul: