AL-BUHTURI

AL-BUHTURI

(820 – 897)

Abu ‘Abbada Al-Walid Bin Yahya Al-Tā’y, poreclit Al-Buhturi (om cu statură impunătoare) a fost unul dintre proeminenţii reprezentanţi ai liricii poetice din perioada califatului Abbasid. S-a născut în Siria, într-o localitate situată la nord de oraşul Alep. A servit ca poet de curte sub domnia mai multor califi abbasizi (Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Mu’tazz) fapt reflectat şi în caracterul creaţiei sale poetice dominată de genul, specific poeziei arabe, madh (laudă) şi fakhr (autolaudă). A abordat, pe lângă acestea, panegiricul, elegia, poezia epică descriptivă (wasf) şi sentimental-erotică, într-o tonalitate caracteristică  epocii, dar şi poeziei clasice arabe, în general – aceea a suferinţei ca rezultat direct al sentimentului iubirii şi al căutării acesteia, de cele mai multe ori, nereuşită, prilej de plângeri elegiace. Dincolo de şabloane, Al-Buhturi s-a impus contemporanilor prin rafinamentul stilistic şi prin încărcătura de meditaţie filosofică pe care a pus-o in creaţia lirică. 

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în  volumul