AL-MUNAKHHAL AL- YAŠKURI

AL-MUNAKHHAL AL- YAŠKURI

( ?- 603)

Se ştiu  prea puţine despre acest poet preislamic enigmatic, care ar fi trăit în Peninsula Arabică şi a cărui creaţie lirică, este, de asemenea, păstrată într-o mică măsură şi fragmentar. Poezia sa de dragoste, atâta câtă a mai rezistat vremurilor, a reţinut atenţia istoriografilor şi criticilor literari arabi, dar mai ales, a memoriei colective care îl comemorarează şi astăzi ca pe un prototip al veşnicului îndrăgostit şi căutor de împliniri imposibile prin trăirea sentimentală şi erotică sublimată. Povestea lui nu pare, în esenţă, a fi diferită fundamental, de cea a contemporanilor sau predecesorilor săi: acelaşi cuplu răvăşit de sentimente pe care mentalitatea familială tribală le împiedică să ajungă la plinătate.De altfel, legenda ne spune că Munnakhhal ar fi fost ucis chiar în clipa când, mânat de dorul pentru iubita sa, căsătorită silnic de către familie cu un potentat al vremii, ar fi fost surprins în timp ce încerca să pătrundă fraudulos în alcovul conjugal al acestuia. Poezia suferinţelor sale sentimental-erotice nu este, însă, cu nimic mai prejos decât cea a marilor poeţi “consacraţi” ai timpului său.

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul