AMAL ABUL-QASSEM DONQOL

AMAL ABUL-QASSEM DONQOL
(1940 – 1983)

Aparţinând generaţiei de pionierat a condeierilor egipteni promotori ai modernismului contemporan în literatura arabă, Amal (în arabă “Speranţă”) Donqol s-a născut în localitatea Qofta din districtul Qena situat în Delta Nilului, în Egiptul de Sus, într-o familie de intelectuali şi iubitori ai cărţii (tatăl său, licenţiat al Universităţii Al-Azhar din Cairo, fiind el însuşi autor de poezie în stil clasic). Cunoscut pentru atitudinea sa puternic naţionalistă, poetul a lăsat în urmă o operă consistentă care îl plasează pe unul dintre locurile de frunte în galeria poeziei contestatare egiptene şi arabe. Poemele sale sunt puternic influenţate de poezia antichităţii greceşti şi de poetica perioadei clasice, preislamice şi islamice a poeziei arabe, din care se inspiră pentru a inova cu consecvenţă, atât din punct de vedere tematic, cât şi prozodic şi stilistic. Poet al revoltelor naţionale şi sociale, dar şi al meditaţiei profunde şi nostagice despre condiţia omului raportat la universal, Amal Donqol este autor al mai multor volume între care “Comentariu asupra a ceea ce a fost” (1971), “Viitorul testament” (1975), “Însemnări din camera 8” (1982) etc.

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: