Ar-Rūmī Jalal ad-Din Muhammad Rumi

Ar-Rūmī
Jalal ad-Din Muhammad Rumi

(1207-1273)

Cunoscut şi cu apelativul de demnitate “Mevlana”, în Turcia şi “Mawlana”, în Iran, traductibil prin “domnul nostru”, “magistrul”, Ar-Rūmī a dominat spiritualitatea secolului al XIII-lea şi a rămas în posteritate ca unul din marii poeţi musumani, jurist, teolog şi mistic sufit. După toate probabilităţile, a văzut lumina zilei într-un târg situat pe râul Wakhš din Persia, astăzi incus în Tadjikistan. Lucrările sale au fost elaborate în persana nouă, impusă ca instrument de comunicare încă din secolul IX şi consolidată ca atare în secolele X-XI în tot arealul locuit de vorbitori ai limbii persane clasice.  Mort la 17 decembrie 1273, a fost înmormântat în actualul oraş turcesc Konya, mausoleul său devenind, pentru multă vreme, loc de pelerinaj.În lumea islamică, scrierile sale sunt căutate şi citite pentru aceleaşi motive care le-au adus  popularitatea şi celebritatea încă în timpul vieţii autorului lor: rafinamentul şi frumuseţea stilului, conţinutul moralizator şi etic, îndeosebi cât priveşte căutarea Divinităţii prin meditaţie şi iubire nemărginită pentru întreaga creaţie a Sacralităţii. In poezia mistică, a excelat prin catrene (rubaiat), ode de laudă şi poezie de dragoste, adunate în ceea ce este cunoscut sub numele de Diwān Ar-Rūmī – Operele complete ale marelui condeier. 

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul