Badr Šāker As-Sayyāb

Badr Šāker As-Sayyāb

(1926 – 1964)

Născut într-un obscur sătuc, Jaykur, din împrejurimile oraşului sudic irakian Basrah, a cunoscut sărăcia, boala, lipsa de afecţiune, exilul. Primul său volum, “Flori ofilite(1947) este un punct de referinţă pentru definirea operei sale: alături de Nazik Al-Mala’ika, el este cel care a dăruit poeziei arabe, în general, şi celei irakiene, îndeosebi, “versul liber” ca manieră de realizare stilistică şi estetică.Volumul “Cântecul ploii”, din 1960, a fost încununat cu un premiu notabil din partea revistei avangardiste “ Poezia”(Ši’r) din Liban. Vor urma şi alte volume a căror faimă şi recunoaştere nu a putut să fie uzurpată nici în zilele noastre: “Templul scufundat” (1962), “Casa robilor” (1963) şi “Balconul fetei lui Al-Shalabi” (1965), publicată postum. Deschis către toate culturile şi receptiv la profundul mesaj al acestora, As-Sayyab aduce în arta poetică a lumii arabe nu numai un suflu înnoitor din perspectivă stilistică, dar şi un inedit patrimoniu tematic pe care şi l-a construit singur. Badr Šaker As-Sayyab este, fără îndoială, poetul musulman cel mai inspirat de personalitatea lui Christos, ca simbol al mântuirii şi reînvierii. De altfel, întreaga operă a poetului este impregnată de un puternic simbolism mitologic marcat cu dubla pecete a morţii şi mitului. “Pentru mine – mărturisea el – cea mai bună reprezentare imagistică a poetului este cea a Sfântului Ioan, autorul Apocalipsei”. Ceea ce nu l-a împiedicat să se confunde cu viaţa cotidiană, să fie un cetăţean al timpului său, în care individualul lăuntric şi socialul determinant sunt nedespărţite.. Cu o scriitură sobră, profundă şi sugestivă, Badr Šāker As-Sayyāb, este fără îndoială, unul dintre creatorii care au intrat în pantheonul poeziei arabe moderne avându-şi, totodată, locul binemeritat în pantheonul poeziei universale.

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului irakian în volumele: