BULAND AL-HAYDARI

BULAND AL-HAYDARI
(1926 – )

Poet irakian de etnie kurdă, victimă a persecuţiilor politice la care au fost supuşi mai toţi poeţii irakieni promotori ai modernismului expresiv şi stilistic, Buland Haydari este un poet a introspecţiei, a căutării de sine şi al necontenitului demers pentru incrustarea propriei conştiinţe civice şi artistice în conştiinţa şi în mentalul colectiv al societăţii irakiene. Plasând în centrul solemnităţii verbului tradiţional căldura şi prezenţa aproape carnală a limbajului dialectal viu,  Buland Haydari săvârşeşte un permanent ritual de desacralizare şi laicizare a limbii. Este unul dintre cei care, la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial, au constituit gruparea poetică auto-intitulată “Timpul pierdut” (Al-Waqt Ad-Dā’i) care a încercat să transmită în universul poetic şi literar arab şi irakian. filosofia existenţialistă şi, apoi, o perioadă, dogma estetică a realismului socialist. În principalele sale volume de versuri, “Zbaterea mâlului” (1946), “Cântecul oraşului mort” (1951),  şi “Un pas în exil” (1965), Al-Haydari răstoarnă  tradiţia scriiturii arabe poetice, prin recursul la limbajul cotidian şi neîncriptat. Opera sa completă a fost adunată într-un Diwān publicat la Cairo, în anul 1995. 

Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: