CHAWKI  ABDEL  AMIR

CHAWKI  ABDEL  AMIR

 (1949 –  )

Poet, traducător şi  jurnalist, Charwki Abdel Amir, s-a născut ăn Nassiriya (Irak) şi s-a stabilit o perioadă la Paris unde a publicat mai multe volume de versuri. În perioada anilor ‘8o, a îndeplinit mai multe funcţii diplomatice la ambasada Yemenului de Sud în capitala franceză. Astăzi conduce la Beirut, un oficiu de coordonare al programului “O carte într-un ziar” (Kitāb Fī Jarīda), iniţiat de UNESCO, în 1997 pentru difuzarea în presa arabă, de texte în proză şi poezie ale unor autori consacraţi.Poezia sa, fidelă inovaţiilor prozodice, deschisă către scriitura experimentalistă şi preponderent lirică, se concretizează în poeme atractive şi stimulante. Printre volumele publicate se numără “Spicul pământurilor păgâne” (1990), “Ababil” (1993) şi  “Locuri fără pământ” (1997).

În traducerea lui Dumitru Chican, Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: