FATIMA QANDIL

FATIMA  QANDIL
(1958 – )

Poeta egipteană de expresie literară clasică şi dialectală egipteană s-a născut la Cairo. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Cairo şi este una din reprezentantele proeminente ale aşa-numitei “generaţii ‘80” în literatura şi poezia egipteană şi arabă. Doctor în literatură cu o teză despre “proza poetică în opera lui Khalil Gibran”, a practicat un stil propriu de expresie, pe care critica arabă îl denumeşte cu sintagma de “text deschis”, “un text care trădează toate apartenenţele naţionale şi convenienţele estetice pentru a fi accesibil tuturor iubitorilor de lectură”, după cum singură îl descrie.A publicat peste zece volume de versuri scrise în dialect sau limba arabă clasică, între care “Ca să putem trăi” (1984), “Circulaţia interzisă” (1987), “Noaptea a doua după o mie” (1990), “Martoră la mormântul tău” (2009) ş.a. 

Editura Proema a publicat în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetei  în volumul: