Ibn Al-Farīd

Ibn Al-Farīd

(1181-1235)

Poezia şeikhului ‘Umar Ibn Al-Farīd este considerată, în opinia majorităţii criticilor şi istoriografilor literari, un punct de  apogeu al poeziei arabe mistice, chiar dacă în Occident este mai puţin cunoscută, Occident în care Rūmi şi Hāfiz sunt consideraţi, împotriva oricărei evidenţe, aproape unicii reprezentanţi notorii ai sufismului şi ai misticismului liric oriental. Creaţia lui Ibn Al-Farīd, aşa cum este ea receptată şi cunoscută astăzi în cultura apuseană, se reduce, practic la un amplu poem numit “Oda vinului” – un superb demers introspectiv meditativ asupra variatelor ipostaze ale extazului bahic, şi la “Poemul despre calea sufită”, o profundă întreprindere lirică şi filosofică exploratorie a filosofiei, a modului de a înţelege ipostazele existenţiale şi a filosofiei sufite înşăşi. Este, se pare, cea mai amplă dezbatere lirică şi poetică scrisă vreodată în limba arabă. Cele două capodopere au avut o viaţă întinsă de-a lungul secolelor, fiind evocate şi astăzi cu prioritate în discursul istoriografic şi critic despre lirica mistică a sufismului oriental. Ibn Al-Farīd s-a născut în anul 1181, la Cairo, peterecându-şi o bună parte a vieţii sale creatoare, la Mekka, în actuala Arabia Saudită, adică în imediata vecinătate a lăcaşăurilor sacre ale Islamului, fapt care avea să fie reflectat în întreaga sa atitudine comportamentală, filosofică, poetică şi morală. La Mekka şi, mai ales, la Cairo, a activat ca dascăl de drept canonic islamic (sharī’a) şi de “hadith” (tradiţia despre spusele şi afirmaţiile Profetului Muhammad), dar şi ca profesor de poezie. Respingând ofertele atrăgătoare către o viaţă lipsită de griji, dar şi încorsetată de orgoliile specifice epocii, a dus o viaţă modestă, dedicată, în exclusivitate şi cu obstinaţie, crezului său didactic, formativ şi creativ literar. Poezia lui Ibn Al-Farīd este considerată, în integralitatea sa, o capodoperă a liricii mistice sufite în limba arabă. Prea puţin cunoscută, din păcate, ea poate oferi cititorului contemporan, o adevărată lecţie de iluminism al gândirii, într-o epocă medievală în care iluminismul  în accepţia sa modernă, era departe de a se fi cristalizat. 

Editura Proema, a publicat în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul