IBRAHIM DAWUD

IBRAHIM  DAWUD
(1961- )

S-a născut în localitatea Barka As-Saba’ din districtul Menufiya situat în nordul Egiptului, în zona Deltei Nilului. După absolvirea studiilor superioare de Comerţ la Universitatea din oraşul Tanta, activează în presa literară, impunându-se, în acelaşi timp, ca poet de factură modernistă, temele sale predilecte, fiind legate de marile valori morale ale existenţei umane, dar şi de problemele contemporaneităţii naţionale şi sociale a ţării sale. Au reţinut, cu deosebire, volumele sale de versuri “Amănunte” ((1989), “Afară plouă mărunt” (1993), “Iarna viitoare” (2006) şi drama poetică “Trecutul”. 

Editura Proema, a publicat  în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: