Khalil Gibran

Khalil Gibran

 (1883-1931)

Marele romantic libanez, pionier al renaşterii moderne a poeziei şi a esteticii literare arabe s-a născut la 6 ianuarie 1883, în localitatea Bichari, din nordul Libanului şi, silit de condiţiile pe din ţara sa aflată sub administraţie otomană, avea să-şi petreacă o bună parte a vieţii ca exilat în America unde şi-a elaborat şi opera, atât în limba arabă, cât şi în engleză. La 10 aprilie 1931, s-a stins din viaţă la New York. Rămişiţele sale pământeşti au fost aduse în ţară şi înhumate la schitul Mar Sarkis, din localitatea natală care a devenit şi loc de pelerinaj pentru mii de iubitori ai operei sale literare şi artistice. Dacă, pentru Liban, cedrul simbolizează o identitate naţională, Khalil Gibran oferă acestei ţări o inconfundabilă identitate spirituală şi culturală. Gibran a fost artist, gânditor şi poet şi, fiind toate acestea, a fost, în toate un umanist, un revoltat, un mistic şi un desăvârşit moralist. El aparţine funciar unei tradiţii a modernismului pierdut de care s-a distanţat nu o dată, reproşându-i “tranzienţa” şi “superficialitatea”, ceea ce nu umbreşte cu nimic faptul că el a imprimat literaturii arabe, în general, şi poeziei, cu deosebire, tocmai acest modernism înţeles în sensul distanţării decise de canoanele tradiţionale, inclusiv în planul expresiei lingvistice, în care s-a manifestat în creaţii  cunoscute astăzi în peste 20 de limbi şi recunoscute pentru perenitatea, sensibilitatea şi perfecţiunea realizării. Opera lui Gibran cuprinde volumele: „Muzica” (1905) •  „Ielele de pe pajişti” (1906) • „Spirite răzvrătite” (1908), • „Aripi zdrobite” (1914) • „O lacrimă şi-un zâmbet” (1914) • Nebunul” (1918) • „Cortegiile”(1919) • ”Furtunile” (1920) Predecesorul”(1920) •Profetul”(1923) •  „Nisip şi spumă” (1926) • „Isus, Fiul Omului. Vorbele  şi faptele Lui, cum ne-au fost lăsate de cei care l-au cunoscut”(1928) • „Zeii pământului” (1931) •  „Pribeagul” (1932) •  „Grădina profetului”(1933). Ali Ahmad Said, cunoscut sub numele literar Adonis declara : „Gibran a fost asemenea unui astru rotindu-se singur pe orbita unui Soare al lui, care se numeşte literatură, în accepţiunea cea mai universală şi cuprinzătoare a termenului”. 

Editura Proema a publicat  în Colecţia Biblioteca Arabă, din lirica poetului în volumele: