Lalla Ded

Lalla Ded
(sec. XIV-lea)

Lalla Ded s-a născut, a trăit şi a creat în prima parte a secolului al XIV-lea, în provincia indiană Kaşmir, fiind înregistrată de istorie ca o proeminentă reprezentatntă a misticismului şi a liricii sufite din subcontinentul indian, sanctificată potrivit tradiţiei a acestei perioade a Evului Mediu, caracterizată de o mare efervescenţă a vieţii religioase, pe de o parte, şi de o relativă degenerare a tradiţiilor budhiste şi hinduse precum şi de o expansiune dinamică a influenţei religiei islamice, influenţată, la rândul său, de filosofia upanişadică. Manifestările mistice ale Islamului prevalează asupra activităţii şi creativităţii Lallei Ded. Potrivit informaţiilor precare care s-au păstrat, Lalla s-ar fi născut într-o familie de joasă condiţie sociaă, silită să se căsătorească prematur şi suspusă unui rigid tratament de privaţiuni sociale şi conjugale, ceea ce a determinat-o să se dedice de timpuriu actelor caritabile şi unei vieţi ascetice pe care, după întreruprerea căsătoriei, le-a predicat în numeroasele şi lungile sale călătorii misionare pe care le-a întreprins de-a lungul întregii vieţi. Este autoare a câtorva sute de poeme-cantabile în care parcurge, expresiv, calea de la iubirea sacră pentru zeul Şiva la mărturisirea adeziunii pentru valorile spirituale ale tradiţionalismuui hindus şi islamic, pe care le-a influenţat din punct de vedere al abordărior etice şi spirituale, contribuind în bună măsură, la înlăturarea barierelor şi a clivajeor inter-religioase şi inter-confesionale ale vremii şi ale regiunii în care şi-a trăit viaţa. 

Editura Proema a publicat  în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul