MOUAYED AR-RĀWI

MOUAYED  AR-RĀWI

(1939 – )

Pictor, jurnalist şi critic literar, irakianul Mouayed Ar-Rawi,  a păstrat o permanentă distanţare de apariţiile mediatice. Ca poet,a publicat un singur volum, “Claritatea probabilă”, apărut la Beirut, în anul 1978.Câţiva ani mai înainte, o tentativă de a-şi strânge în volum poemele şi textele din anii ’60, sub titlul “Baladă într-un submarin”, a eşuat, cenzura irakiană a vremii refuzându-i autorizaţia de apariţie editorială. Poezia lui Ar-Rawi se exprimă într-o scriitură concisă în care se întrevede, în forul lăuntric al poetului militant, reflexia permanentă, îndoiala faţă de reuşita şi viitorul unei revoluţii – cea baasistă – ostilă şi impermeabilă faţă de orice perspectivă  a schimbării, reformei şi modernizării naţionale şi identitare. O convingere izvorâtă din aceea că poetul a putut să fie martor al ascensiunii şi declinului unei întregi suite de revoluţii factice, la transformarea pasională şi umorală a oamenilor din prieteni în inamici, la opoziţia atavică a mentalului comun faţă de tot ceea ce putea să contravină spiritului tribal şi de clan şi la incapacitatea societăţii de adaptare la prezent şi de distanţare de moştenirea cutumiară istorică şi mitologică. Este, de altfel, contextul căruia i se circumscrie poezia irakiană a epocii pentru care întrebările existenţiale nu se mai reduceau la automatismul unor auto-interogaţii precum “ încotro mergem?” sau “ce putem face pentru semenii noştri?”ci impunea o introspecţie pe marginea statutului şi a responsabilităţii individuale a fiecăruia, într-o lume sclerozată şi percepută din perspectiva absolutistă a împărţirii societăţii în două categorii definitorii: torţionarii şi birocraţia, aflate mai presus de orice comandamente sociale şi morale, altele decât absolutismul puterii într-o societate penitenciară şi cenzurabilă în fiecare moment. 

În traducerea lui Dumitru Chican, Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: