Muhammad Iqbāl

Muhammad  Iqbāl

(1877 – 1938)

Muhammad Iqbāl, cunoscut şi sub numele de Allāma Iqbāl în care, atât în limba arabă, cât şi în limba sa nativă, urdu, are semnificaţia de “învăţat”, “magistru”, “savant”, a fost un filosof şi poet pakistanez care se bucură şi astăzi de o largă apreciere şi simpatie, fiind considerat una dintre cele mai reprezentative figuri ale culturii pakistaneze de limbă urdu în care, alături de limba persană şi-a elaborat cea mai mare arte a operei sale filosofice şi poetice.S-a născut în provincia Punjab din India britanică, astăzi inclusă în teritoriul şi sub suveranitatea Pakistanului, într-o familie cu vechi rădăcini brahmanice  convertită la Islam. A urmat studii superioare de drept în Marea Britanie, unde a  început să scrie versuri în limba persană. În 1907 pleacă în Germania, la Heidelberg, unde îşi completează pregătirea superioară,  obţine  şi este acceptat, apoi, la Facultatea de Filosofie din Munchen, de unde va obţine  o diplomă de doctorat, cu teza intitulată “Evoluţia metafizicii în Persia”. Reîntors în India, se concentrează asupra cercetărilor filosofice şi religioase, cu o atenţie aparte acordată problemelor privitoare la dezvoltarea pluriformă a societăţii umane, influenţat fiind în mare măsură de gândirea unor filosofi vestici precum Nietzsche, Bergson şi Goethe.   Poezia şi filosofia lui Iqbal este profund impregnată de educaţia religioasă primită încă în timpul copilăriei, fapt care l-a determinat, de altfel, să acorde o bună parte a preocupilor sale intelectuale studierii islamului, a culturii, istoriei şi civilizaţiei islamice, domeniu în care a receptat profund influenţa poetului şi gânditorului musulman mistic Al-Rūmi, sesizabilă în orientarea tematică şi spirituală a marii părţi a creaţiei sale poetice. El glorifică trecutul civilizaţiei musulmane, subliniază rolul Islamului ca sursă de libertate socio-politică, denunţă scindarea şi schisma din  interiorul lumii islamice şi promovează ideea realizării unei comunităţi sau “naţiuni globale” islamice. Profund credincios musulman,  Muhammad Iqbāl a avut o orientare estetică mistică şi este considerat, în acelaşi timp, unul din marii predecesori ideologici ai quietismului şi misticismului în lumea musulmană până în zilele noastre.  Pentru pakistanezi, Iqbāl este fondatorul ideologic al statului Pakistan din zilele noastre. 

    În traducerea lui Dumitru Chican, Editura Proema, publică în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul