Petru Pânzaru

Petru Pânzaru
(1931 – 2010)
  

S-a născut la 29 iunie 1 93 1, în Covasna.  A urmat cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. A fost Lector universitar între anii 1963- 1 966, la Catedra de filosofie a Institutului Politehnic Bucureşti, iar între anii 1 967 – 1973, conferenţiar universitar, la aceeaşi instituţie de învăţământ supenor, Profesor universitar (1 973- 1 990) la Academia de Studii Social-Politice, catedrele de Sociologie, Filosofie şi Presă, Director al Institutului de Ştiinţe politice şi de studiere a problemei naţionale ( 1975- 1 978), Prodecan al Facultăţii de ziaristică şi al Cursului postuniversitar de filosofie-sociologie (1 985- 1 988).Este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti, specialitatea sociologie-psihologie din 1973.
După pensionare (1990), în perioada 1 99 1 -200 1 , a fost cercetător ştiinţific-principal, la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, în revista căruia a publicat 10 studii şi cercetări.
A publicat 11 volume, după cum urmează:
“Omul din perspectiva psihologiei sociale”-Teza de doctorat, Universitatea Bucureşti, 1 973
“Convingeri filosojice”, Editura. Albatros, 1 972;
“Itinerar istoric românesc”, Editura Enciclopedică, 1 974, (în colaborare cu C. Popişteanu)
“Prietenie Creatoare”, Editura Albatros, 1 976;
“Convingeri ştiinţifice şi politice”, Editura Albatros, 1 976;
“Condiţia umană din perspectiva vieţii cotidiene”, Editura Albatros,1 981 ;
“Dicţionar de psihologie-socială” (colaborare), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 981 ;
“Viaţa sub privirile filosofiei şi ale ştiinţelor contemporane”, Editura Albatros, 1 985;
“Mass-media în tranziţie”, Editura Fundaţiei Rompres, 1 996;
“Psihologia crizelor, Criza de încredere”, Academia Română, 1999;
“Captivi în societate. Cursa spre moartea mondială.Sociologia bunului simţ”, Editura Artenis, 2001.


La Editura Proema a publicat volumul