SA’ADI

SA’ADI
(Musleh Ad-Dīn Sa’adi Širāzi)
(1210 – 1290)

Epoca în care s-a născut şi a creat faimosul poet persan Sa’adi a fost una de profunde tulburări şi prefaceri de ordin social şi politic atât în actualul Iran, cât şi în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, generate de declinul Imperiului Musulman Abbasid, pe fondul invaziei şi cuceririi acestuia de către mongoli. Este unul din principalele motive pentru care prea puţine date despre viaţa şi opera poetului sunt cunoscute cu certitudine, majoritatea celor care s-au păstrat provenind din ceea ce însuşi Sa’adi a lăsat posterităţii în aşa-zisele sale lucrări cu caracter auto-biografic, între care un loc aparte îl deţine faimoasa Golestan sau Gulistan, în persană Grădina cu trandafiri sau Grădina cu flori în care “autobiograful” relatează detalii privitoare la eliberarea sa din sclavie. “Fiind luat captiv de către Cruciaţi, am fost pus  a săpa şanţuri de apărare la Tripoli, până când am fost eliberat de un neguţător musulman. Dar sclaviei de până atunci i-a luat locul o altă robie, căci a trebuit să o iau de soţie pe fata binefăcătorului meu” relatează Sa’adi.  Este, însă, documentat că poetul s-a născut în oraşul Širaz, probabil în anul 1210, unde şi-a început viaţa intelectuală prin studiul Coranului, la care apoi, a renunţat în favoarea sufismului. Majoritatea vieţii şi-a petrecut-o (vreme de aproape 30 de ani), călătorind prin imperiu, fapt în seama căruia sunt puse atât experienţa proprie de viaţă cât şi calităţile literare de povestitor. Data acreditată a morţii sale este fixată în anul 1290, un mausoleu fiind ridicat în memoria sa, în oraşul Şiraz din Iran. În 1257 încheie redactarea cărţii sale Bustan (Grădina), o carte cu profund conţinut moralizator, realizată, stilistic, sub forma unor anecdote în versuri, pe care o dedică sultanului din Şiraz, Abu Bakr Bin Sa’ad. Bustan va fi dezvoltată, apoi în Golestan, compusă din relatări anecdotice şi poeme scurte în care meditaţiile şi reflexiile filosofice şi moralizatoare sunt elaborate într-un atractiv stil umoristic şi persiflant. Este evocat, în istoriografia literară, şi ca un prodigios panegirist şi poet liric, autor al unor poeme de amplă dimensiune textuală, scrise în limbile persană şi arabă, al unui număr de poeme mistice, erotice şi satirice. Sa’adi rămâne un magistru al poeziei de dragoste şi de meditaţie hedonistă şi unul dintre cei mai proeminenţi poeţi pe care Persia i-a produs. 

Editura Proema a publicat în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul