SADEK AL-SAYGH

SADEK  AL-SAYGH
(1938 – )

Poet, jurnalist, pictor şi caligraf, activ participant la viaţa cultural-artistică şi literară din Baghdad, Sadek Al-Saygh, pentru convingerile sale politice şi estetice a primit interdicţie de a părăsi ţara (Irak), dar reuşeşte să plece în Liban, în 1977, unde va rămâne până la invazia israeliană în această ţară, în luna iunie 1982. Pleacă la Praga unde  absolvise pregătirea universitară în 1967, lucrând ca scenarist de televiziune. După căderea “Cortinei de Fier”, în anii ’90, se stabileşte la Londra. Încă în primul său volum de versuri, “Odă rinocerilor” (1978) îşi manifestă non-conformismul estetic şi stilistic, recurgând la un limbaj al sensibilităţii extreme, împrumutat din viaţa cotidiană. Pentru acest “ marxist nihilist” cum s-a auto-definit, poezia este, în sine, “o cauză dificilă, o stare de roşu care te ajută să descoperi spiritul focului şi să pipăi perfecţiunea etică şi spirituală” 

Editura Proema a publicat în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului în volumul: