SULTAN WALAD

SULTAN WALAD
(Sultān Al-‘Ulamā’ Ad-Dīn Walad)
(1229 – 1312)

Fiul cel mai vârstnic al marelui poet şi mistic sufit Jalal Ad-Dīn Ar-Rūmi, întemeietor al ordinului Mawlawiya (ordinul dervişior rotitori), a primit numele bunicului său, Sultan Al-Ulamā’ Bahā’ Ad-Dīn Walad. Trimis de tatăl şi bunicul său la Alep şi Damasc pentru a face studii religioase, a fost, de-a lungul întregii sale vieţi şi creaţii, puternic influenţat de ideile şi filosofia lui Ar-Rūmi. Odată cu intrarea lui în viaţa activă şi creatoare, a adunat pe fidelii tatălui său, murizii, organizând ordinul, sau confreria dervişilor mawlawyia. Mausoleul bătrânului Ar-Rumi a fost organizat ca loc de pelerinaj şi centru spiritual al ordinului sufit pe care l-a întemeiat. A încetat din viaţă, la 12 noiembrie 1312, la venerabila vârstă de aproape 90 de ani, fiind înhumat la Konya, în actuala Turcie, alături de tatăl său.Asemenea lui Ar-Rūmi, a avut o activitate creatoare deosebit de prolifică, amprenta sa regăsindu-se asupra întregului patrimoniu al literaturii persane contemporane şi ulterioare.Lucrarea sa “Cartea începutului” (Ibtidā’ Nameh) este primul volum de poezie al autorului, realizată în stilul tradiţional al versului persan, în jurul anului 1291 şi constituie o importantă sursă documentar-biografică a bunicului său dinspre partea tatălui şi a lui Ar-Rūmi înşuşi, dar şi un izvor documentar despre începuturile ordinului Mawlawyia pe care l-a înfiinţat. Este, în egală măsură, o lucrare hagiografică în care este promovată imaginea de sfânt miracular a lui Ar-Rūmi. Nu mai puţin lipsită de importanţă este şi cea de-a doua lucrare, Rabab-Nameh, scrisă în jurul anului 1301, în persană, arabă, greacă şi turcă (în total 7.745 stihuri). 

Editura Proema a publicat  în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul