Terezia Filip

Terezia Filip
(1948 – )

Născută în comuna Rușor, județul Maramureș în 1 anuarie 1948 într-o familie de proprietari agricoli cu dragoste de țară, cu prețuire față de muncă, și de valorile naționale, cu respect deosebit pentru educație, cultură și tradiții. Terezia Filip a urmat Facultatea de Filologie, secția română-franceză a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, în perioada 1970-1975. După încadrarea în învățământ la Liceul Teoretic din Târgu Lăpuș, a continuat să studieze, să scrie, să cerceteze literatura, filosofia, cultura. Între timp a a urmat studii masteriale în management la Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad iar în perioada 2004-2008 a urmat studii doctorale la Universitatea de Nord. În 2008 a obținut doctoratul în litere cu distincția Magna cum laudae, și cu o teză despre imaginarul ființei în poetica lui Nichita Stănescu. Alte cursuri, pe care le-a urmat, cu precădere legate de domeniul educației și al formării, au fost finalizate cu atestate, specializări și certificate prin diplome:  formator în educația adulților, (Info-Educația Iași, 2006) formator în managementul conflictelor, formator în consiliere școlară, formare în managementul inspecției școlare, manager în educație 2005 etc. A organizat și susțiut conferințe și simpozioane ale profesorilor de specialitate. Ca inspector, a organizat concursuri și a făcut parte în din comisii naționale de evaluare la diferite concursuri şi olimpiade la nivel național. A participat la elaborarea programelor de limba și literatura română pentru licee pedagocice, pentru gradele didactice ale profesorilor de specialitate, la evaluarea diferitor concursuri naționale, de eseuri, de poezie, de critică literară, și de de teatru. A colaborat și colaborează cu edituri ca: Maria Montessori, Baia Mare, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, Eurotip, Baia Mare, Proema, Baia Mare, Gens Latina, Alba Iulia, în calitate de consultant editorial și/sau de autor de cărți. Colaborează cu reviste literare ca: Nord literar – Baia Mare, Poesis  – Satu Mare, Nomen Artis – București, Curtea de la ArgeșCurtea de Argeș, Contemporanul – București, Gând Românesc – Alba Iulia.  Mi-au publicat articole și reviste ca: Pietrele Doamnei, Constelații diamantine, Vatra veche, Moldova literară, Oglinda literară, Jurnal de București , România km 0 etc. unde a publicat peste 170 de articole de specialitate. Colaborează la cotidianul Graiul Maramureșului care i-a publicat peste 70 de articole  pe teme curente sociale, culturale etc. În calitate de profesor asociat la Universitatea de Nord, a elaborat și susținut cursuri de: jurnalism, anul I și II, literatură română anul II master, didactică generală, anul II master, managementul specialității anul II, teatrolologie – master anul I. A inițiat, a proiectat și a scris Programe de formare în management educațional

Terezia Filip este:

 • Membru de onoare al Colegiului de redacție al revistei Nomen Artis din București;
 • Redactor-șef al revistei Gând Românesc din Alba Iulia;
 • Membru fondator al Asociației Bunul Samaritean din Târgu Lăpuș;
 • Redactor de carte la Editura Proema 

A prefațat 17 cărți  şi a scris și publicat 9  manuale școlare de specialitate:

 • “Capacitate – 2003 – Teste de evaluare, posibile modele”, Editura  Maria Montessori,  Baia Mare, 2003; – prim autor
 • “Literatură română. Manual pregătitor  pentru evaluarea  naţională, Concepte operaţionale; Teorie literară”; Teste; Ed. Maria Montessori, Baia Mare  2004 – prim autor
 • “Limba şi literatura română. Teste naţionale. Portofoliu de pregătire”, Maria Montessori,  Baia Mare,  2005- prim autor;
 • “Literatură română. Manual pregătitor  pentru evaluarea  naţională, Concepte operaţionale, de limba română – Morfologie şi Sintaxă”, Editura Maria Montessori Baia Mare, 2005;
 • “Bac’ 2006 . Portofoliu de pregătire”,  Maria Montesori, Baia Mare, 2006;  – prim autor;
 • “Limba română pentru clasa a V-a manual pregătitor”, Editura Nomina, 2005; în colaborare; reeditare  Nomina,  2007; reeditare  Nomina 2008, – coautor
 • “Sintaxa limbii române. Manual pregătitor pentru evaluarea naţională” Editura Maria Montessori, 2006 – prim autor;
 • “Teste Naţionale, 2007. Limba şi literatura română”,  Nomina,   2007,  volum colectiv– coautor
 • Texte grilă – Limba română şi limba Franceză pentru admiterea în şcolile de agenţi de poliţie”, Editura Proema, 2016 – prim autor

A publicat publicat 7 cărți de autor:

 • “Nichita Stănescu – o poetică a bestiarului”, Editura Maria Montessori, 2008– unic autor
 • “Chipurile feminităţii”, Galaxia Gutenberg, 2009;
 • “Nichita Stănescu – O poetică a fiinţei I” – Eul în lume, 2010
 • “Nichita Stănescu II – Hermeneutica realului”, Editura Galaxia Gutenberg, 2011;
 • “Nichita Stănescu III – Trupul şi reveriile organicului”, Editura Galaxia Gutenberg, 2011 

La Editura Proema a publicat volumele>