Yunus Emre

Yunus Emre
(cca. 1240- cca. 1321)

Poet şi gânditor mistic turc, născut în Anatolia, în jurul anuui 1240, autor al unei opere lirice care a avut o covârşitoare infuenţă asupra literaturii medievale turce, în general, şi asupra misticismului sufic al vremii, cu deosebire. Majoritatea scrierior sale au fost elaborate în vulgata – limba populară vorbită în Anatolia timpului, fără însă a ignora şi limbile culte turcă şi persană, în care a lăsat, cu deosebire, scrieri cu un puternic caracter şi conţinut fiosofic şi de introspecţie reflexivă, concentrată, cu precădere pe tematică asupra iubirii divine şi a destinului uman ca fiinţă tranzientă, aflată într-o veşnică şi asiduă căutare a comuniunii cu sacralitatea.“Yunus Emre misticul este numele meu/Fiecare zi care trece îmi ofileşte şi îmi întunecă flacăra/ Iar singura mea dorinţă poate fi spusă în două cuvinte/Tu, Doamne, eşti unicul către care tânjesc,/eşti singurul de care clipă de clipă îmi este dorul cuprins de ardoare” este mărturisirea de credinţă spirituală şi morală a poetului Emre. În semn de apreciere, peste secole, chipul său figurează, din 2009, pe emisiunea de 200 lire a bancnotei turceşti.   

Editura Proema a publicat în Colecţia Biblioteca Arabă, selecţii din lirica poetului sufic în volumul