Vox Septentrionis

Colecţia VOX SEPTENTRIONIS
“Toţi românii au coborât din Maramureş, spunea undeva Eminescu, pecetluind un adevăr cu aer de legendă şi totodată de realitate concretă”. (Acad. Mihai Cimpoi)
Multe voci răsunătoare ale culturii naţionale şi universale au vorbit despre comorile acestui ţinut de miazănoapte a României, evocând pura şi nealterata tradiţie, limbajul viu colorat – presărat cu arhaisme – a locuitorilor lui, oameni harnici cu mentalităţi de mult dispărute în alte părţi ale Europei.
Poate mai puţin răsunătoare (deocamdată) sunt vocile acestui nord de ţară, voci pe care colecţia „Vox Septentrionis” îşi propune să le amplifice, dezvăluind cum se vede Maramureşul din interior, dar şi cum văd viaţa şi lumea autorii locali care ne ispitesc spre lectură.

Showing all 11 results

Showing all 11 results