Tolba cu năzdrăvănii

Colecţia este dedicată copiilor cărora le propune întâlniri poetice cu universul mirific al fanteziei, unde personajele animate vorbesc despre calităţi precum hărnicia, modestia sau corectitudinea în contrast cu egoismul, lenea, răutatea şi alte năravuri, autorul, înserând în acelaşi timp pilde valorice necesare pentru dezvoltarea şi conturarea viitorului lor.

Volumele, prin texte şi ilustraţii, prezentate într-o manieră candidă, plină de vervă şi umor, pune în lumină învăţături de viaţă, inspiră, povăţuiesc şi oferă minunate modele de comportament, atât de necesare în formarea caracterului copiilor, astfel încât aceştia să devină o generaţie cu înalte valori umane, înclinată spre aprecierea semenului şi a mediului înconjurător.

Publicarea titlurilor editoriale din cadrul programului cultural “Tolba cu năzdrăvănii”, înseamnă nu numai un demers cultural în sine, ci şi un îndemn spre lectură, o reconfirmare a interesului pe care arealul cultural românesc îl manifestă pentru îmbogăţirea culturală a noii generaţii.

Showing all 3 results

Showing all 3 results